Kabaklı Trekking Alanı

Kabak yetiştiriciliğinden dolayı Kabaklı adını aldığını söylenen köyde, meyve yetiştiriciliği ve balcılık da yapılmaktadır. Köyün adıyla ilgili bir başka rivayete göre de Denizçalı köyünden bir kişi düşman askerlerini kovalarken kafası kopmuş, daha sonra kafasına kabak geçirerek düşman kovalamaya devam etmiş, Kabaklı köyü ismi verilen yere gelince köyün kadınları; “Bakın, adamın başında kabak var”, dediklerinde adam yere düşmüş ve tılsım bozulmuş. Başı kesilen adamın kafası Denizçalı köyünde, bedeni ise; Kabaklı köyündeki Dede mevkiinde, dolayısıyla her iki köyde de mezarı bulunmaktadır. Bu olaydan dolayı da köyün adı Kabaklı olarak kalmıştır. Kabaklı Dede Yatırı da köy mezarlığında bulunmaktadır.