Anasayfa / 2021 MAYIS AYI TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ