Gacık Köyü İmar Planı Arsa ve Arazi Düzenlemesine İlişkin Parselasyon Planı :

https://drive.google.com/open?id=1UVqjUAlF7rankx-KmXtshR2UbwTkSXDb

Gacık Köyü İmar Planı Arsa ve Arazi Düzenlemesine İlişkin Değişim Cetveli : 

https://drive.google.com/open?id=1e0LJOSJwQSh5rrbT89UqLtibxuyc3vAo