İLAN : 

Belediye Başkanlığından

2017 Yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin 2.taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona ermektedir. 

 

 

 

İMAR PLAN REVİZYONLARI

Yalova ili Çiftlikköy ilçesi belediye plan sınırları içerisinde 21118 (NİP) Plan İşlem Numaralı (PİN) "1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu" 24.10.2017 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanmış, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak yapılmış olan 21119 (UİP) Plan İşlem Numaralı (PİN) 24.10.2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile onaylanmış olan “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” 25.10.2017-24.11.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle belediyemiz ilan panolarında askıya çıkarılmış olup,  Yapılan plan revizyonları 14.04.2014 tarih onaylı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Madde 1. ve 6. fıkralarına istinaden belediyemiz internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilmiştir. Plan revizyonları aşağıdaki linkte mevcuttur.

YAYINLAMA TARİHİ: 25/10/2017

1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

1000_part1 

1000_part2

1000_part3

LEJAND

5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

5000 Plan 

LEJAND

Askı Tutanakları Meclis Kararları

Meclis Kararı